stránky ÚEB

 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Dny otevřených dveří 2008

  

Akademie věd ČR pořádala letos již poosmé Týden vědy a techniky. Součástí jeho bohatého programu byly i dny otevřených dveří ve výzkumných ústavech. K této akci jsme se rádi připojili. Od 4. 11. do 7. 11. jste nás mohli navštívit. Prohlídky byly určeny pro individuální zájemce i pro větší skupiny, například školní třídy. Co jste u nás mohli vidět?

V první řadě rostliny. Některé možná ani příliš neznáte, například merlíky nebo silenky. Další pak jste mohli potkat jinak, než jste zvyklí. Viděli jste někdy třeba brambory ve zkumavkách a smrčky na agaru? Každá rostlina, kterou zkoumáme, má svůj pozoruhodný příběh. Několik z nich najdete zde.

A co je ještě důležitější: v laboratořích jste mohli nahlédnout, jak vypadá věda 21. století. Rostlinná biologie zdaleka není jen lisování květin do herbáře. Naše vědce zajímá, jak rostliny „fungují“ – co se děje uvnitř jejich buněk, listů, kořenů a podobně. Mohli jste se seznámit se špičkovými přístroji, chytrými metodami a hlavně sympatickými lidmi, kteří dělají v práci zajímavé věci.

 

„Otevřené dveře“ byly na čtyřech pracovištích. Pod odkazy jsou kontaktní informace a podrobný program:

     Pracoviště Lysolaje (Praha 6 – Lysolaje, otevřeno 6. a 7.11.)
     Pracoviště Karlovka (Praha 6 – Dejvice, otevřeno 5. a 6.11.)

     Pracoviště Ruzyně (Praha 6 – Ruzyně, otevřeno 4. a 5.11.)
     Pracoviště Olomouc – Sokolovská ulice (otevřeno 5. a 6.11.)

 

Jako malý bonus si můžete přečíst netradičně pojaté vyprávění o nejdůležitější pokusné rostlině dneška – do ÚEB vás zval i pan Arabiska.

V areálu Akademie věd ČR v Lysolajích bylo možno si prohlédnout i několik dalších výzkumných ústavů. Programy jejich Dnů otevřených dveří jsou zde.

 

Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma

Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky

 

© 1999-2008 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 10.11. 2008