Homepage

 Laboratoř biologicky aktivních látek     

Vědecké zaměření | Pracovníci Řešené projekty | Výběr publikací


 

Datum poslední úpravy: 5. září 2008


 
 
  Vědecké zaměření

Studium metabolismu fenolických látek, růstových regulátorů a polyaminů v rostlinných tkáňových kulturách, metabolismus fenolických látek a polyaminů ve vztahu k růstu a diferenciaci. Somatická embryogenese jehličnanů (Picea abies, Abies alba, A.cephalonica, A. nordmanniana): indukce embryogenních kultur, maturace, desikace a germinace somatických embryí. Endogenní fytohormony během somatické embryogenese (ABA, IAA, cytokininy, polyaminy, etylén), anatomie somatických embryí. Kryopreservace. Počítačová analýza obrazu, mikroskopie, konfokální mikroskopie.  Cytoskelet. Fytoremediace. Vliv abiotických stresů na indukci kvetení.

  
 
  Pracovníci
 
  Vedoucí laboratoře: 
RNDr. Milena Cvikrová
E-mail: cvikrova@ueb.cas.cz
•  somatická embryogeneze, fenolické látky, polyaminy

  Výzkumní pracovníci:
RNDr. Marie Hrubcová
•  studium oxidačních enzymů se zaměřením na růst a lignifikaci

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
E-mail: kolar@ueb.cas.cz  
•   vliv abiotických stresů na indukci kvetení - soubor přednášek ke stažení ZDE

RNDr. Kateřina Eliášová, CSc.
E-mail: eliasova@ueb.cas.cz
•   anatomie, mikroskopie a konfokální mikroskopie, cytoskelet, somatická embryogenese

Ing. Olga Martincová
E-mail: martincova@ueb.cas.cz
•   HPLC analýza, polyaminy

RNDr. Zuzana Vondráková, CSc.
E-mail: vondrakova@ueb.cas.cz
•   somatická embryogenese jedlí a smrku, anatomie, počítačová analýza obrazu

RNDr. Martin Vágner, CSc.
E-mail: vagner@ueb.cas.cz
•  somatická embryogenese jehličnatých dřevin, hormonální regulace somatické embryogeneze, tkáňové kultury, fytoremediace

Mgr. Lenka Gemperlová, PhD.  (nyní na mateřské dovolené)
E-mail:  gemperlova@ueb.cas.cz
•   aktivity diaminoxidázy a polyaminoxidázy u tabáku

Mgr. Lucie Fischerová, PhD. (nyní na mateřské dovolené)
E-mail:  fischerova@ueb.cas.cz
•  studium somatické embryogenese smrku ztepilého

 

   Techničtí pracovníci: 

Naděžda Hatašová 

Jana Kališová

Jaroslava Špačková
 

 


 
  Řešené projekty

 

probíhající:

NAZV – 82303 Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého. (Cvikrová - spoluřešitel) (2008-2012)

COST - OC08013 Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů v kontrolních a transgenních rostlinách tabáku. (Cvikrová - řešitel) (2008-2011)

COST 871 (OC158) Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů (Vágner - řešitel) (2007-2010)

NPV II, 2B:2B06187 (MŠMT): Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí (Vágner - spoluřešitel) (2006-2011)

COST 863 (OC154):  Melatonin jako nový antioxidant a vychytávač radikálů: hladiny metaloninu v bobulovinách (Kolář - řešitel) (2007-2010)

KJB600380510: Indukce kvetení abiotickými stresy u rostlin Arabidopsis thaliana a Chenopodium rubrum (Kolář - řešitel) (2007-2010)

 

ukončené:

GV ČR 206/96/K188: Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin. (Cvikrová - spoluřešitel) (1996-2001)

GV ČR 522/96/K186: Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých lesních stromů. (Vágner - spoluřešitel)  -  Komplexní grant Grantové Agentury ČR (206/96/K186): (hlavní řešitel prof. V. Chalupa, ČZU, Praha) (1996-2001)

GA ČR 206/99/1254: Studium fytoremediace výbušnin pomocí tkáňových kultur vyšších rostlin. (Vágner - spoluřešitel) (1999-2001)

S4055014:  Radiofytoremediace a radiofytomonitoring (Vágner - spoluřešitel) (2000-2004)

COST 843 (MŠMT 843.50):  Kultivační a genetické faktory ovlivňující úspěšnost somatické embryogenese jehličnanů (Vágner - řešitel) (2000-2005)

B6038402  Úloha ABI3 homologního proteinu v přenosu signálu kyseliny abscisové studovaná na systému somatické embryogeneze smrku ztepilého
(Fischerová - řešitelka) (2004-2005)

GA206/04/0999   Studium obranných mechanismů smrku ztepilého na napadení houbovými patogeny (Ascocalyx abietina, Sirococcus strobilinus, Phoma sp. aj.) (Cvikrová - spoluřešitelka) (2004-2006)


 
 
  Výběr publikací (ve výběru nejsou zahrnuty práce těch stávajících členů laboratoře, které vznikly před jejich příchodem v roce 2007 v rámci jiné laboratoře)

2008

Cvikrová M., Malá J., Hrubcová M., Eder J., Foretová S.: Induced changes in phenolic acids and stilbenes in embryogenic cell cultures of Norway spruce by culture filtrate of Ascocalyx abietina. J. Plant Dis. Protect. 115 (2), 57-62, 2008, ISSN 1861-3829.

 

Cvikrová M., Gemperlová L., Eder J., Zažímalová E.: Excretion of polyamines in alfalfa and tobacco suspension-cultured cells and its possible role in maintenance of intracellular polyamine contents. Plant Cell Rep. 27: 1147-1156, 2008.

 

Fischerová L., Fischer L., Vondráková Z., Vágner M.: Expression of the gene encoding transcription factor PaVP1 differs in Picea abies embryogenic lines depending on their ability to develop somatic embryos. Plant Cell Rep., 27(3): 435-441, 2008.

 

Gorinstein S., Leontowicz H., Leontowicz M., Namiesnik J., Najman K., Drzewiecki J., Cvikrová M., Martincová O., Trakhtenberg S.:Comparison of the main bioactive compounds and antioxidant activities in garlic and white and red onions after treatment protocols. J. Agric. Food Chem., 56, 4418–4426, 2008.

 

Kolář J., Seňková J.: Reduction of mineral nutrient availability accelerates flowering of Arabidopsis thaliana. J. Plant Physiol.,in press; available online March 4, 2008, DOI: doi:10.1016/j.jplph.2007.11.010

 

2007

Malá J., Cvikrová M., Chalupa V.: Micropropagation of mature trees of Ulmus glabra, Ulmus minor and Ulmus leavis. In: Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits, Eds. Mohan Jain S., Häggman H., Springer, Dordrecht, pp. 237-249, 2007, ISBN-13: 978-1402063510.

 

Soudek P., Petřík P., Vágner M., Tykva R., Plojhar V., Petrová Š., Vaněk T.: Botanical survey and screening of plant species which accumulate Ra-226 from contaminated soil of uranium waste depot.  Eur. J. Soil. Biol.  43: 251-261, 2007.

 

Gorecka K., Cvikrová M., Kowalska U., Eder J., Szafranska K., Gorecki R., Janas K.M.: The impact of Cu treatment on phenolic and polyamine levels in plant material regenerated from embryos obtained in anther culture of carrot. Plant Physiol. Biochem. 45(1): 54-61, 2007.

 

Podlipná R., Nepovím A., Soudek P., Vágner M., Vaněk T.: Soapwort oxidoreductase is involved in trinitrotoluene detoxification. Biol. Plant.  51(2): 367-371, 2007.

 

2006

Gemperlová L., Nováková M., Vaňková R., Eder J., Cvikrová M.: Diurnal changes in polyamine content, arginine and ornithine decarboxylase, and diamine oxidase in tobacco leaves. J Exp. Bot. 57(6): 1413-1421, 2006.

 

Cvikrová M., Malá J., Hrubcová M., Eder J.: Soluble and cell wall-bound phenolics and lignin in Ascocalyx abietina infected Norway spruces. Plant Sci. 170 (3): 563-570, 2006.

 

Malá J., Gaudinová A. Dobrev P., Eder J., Cvikrová M.: Role of phytohormones in organogenic ability of elm multiplicated shoots. - Biol. Plant. 50(1): 8-14, 2006.

 

Schnablová R., Synková H., Vičánková A., Burketová L., Eder J., Cvikrová M: Transgenic ipt tobacco overproducing cytokinins overaccumulates phenolic compounds during in vitro growth. -  Plant Physiol. Biochem. 44 (10): 526-534, 2006.

 

Górecka K., Janas K.M., Cvikrová M., Eder J., Vaňková R.: Free and conjugated phenolic acids and polyamines in rosettes regenerated from androgenic carrot embryos treated with copper ions. Polyphenols Communications 2006, -XXIII International conference on polyphenols, Winnipeg, Manitoba, Canada, pp. 341-342, 2006.,

 

Cvikrová M., Malá J., Hrubcová M., Eder J.: Role of phenolic compounds in response of Norway spruce to Ascocalyx abietina infection. Polyphenols Communications 2006, XXIII International conference on polyphenols, Winnipeg, Manitoba, Canada, pp. 325-326, 2006.

 

 

 

 2005

Pospíšilová J., Vágner M., Malbeck J., Trávníčková A.,  Baťková P.:

Interactions between abscisic acid and cytokinins during water stress and subsequent rehydration  - Biol. Plant., 49(4): 533-540, 2005.

 

Dobrev P. I., Havlíček L., Vágner M., Malbeck J., Kamínek M.:

Purification and determination of plant hormones auxin and abscisic acid using solid phase extraction and two-dimensional high performance liquid chromatography. - J. Chromatography A, 1075: 159-166, 2005.

 

Gemperlová L., Eder J., Cvikrová M.: Polyamine metabolism during the growth cycle of tobacco BY-2 cells. - Plant Physiol. Biochem. 43: 375-381, 2005.

 

Kolář J., Macháčková I. (2005): Melatonin in higher plants: occurrence and possible functions. – J. Pineal Res. 39: 333-341

 

Vágner M., Fischerová L., Špačková J., Vondráková Z.:

Somatic embryogenesis of Norway spruce. In: Protocols of Somatic Embryogenesis in Woody Plants, Eds. Jain S.M., Gupta P.K., Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, pp. 141-155, 2005.

 

Vágner M., Vondráková Z., Fischerová L., Opatrná J.:

Norway spruce somatic embryogenesis: membrane rafts as a compromise between liquid and solidified media. In: Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation, Eds. Hvoslef-Eide, A.K., W Preil, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, pp. 295 - 302, 2005.

 

2004

Forczek S.T., Uhlířová H., Gryndler M., Albrechtová J., Fuksová K., Vágner M., Schröder P., Matucha M.:

Trichloroacetic acid in Norway spruce/soil-system. II. Distribution and degradation in the plant. – Chemosphere 56: 327-333, 2004.

 

Gorinstein S., Cvikrová M., Macháčková I., Haruenkit R., Park Y.S., Jung S.T., Yamamoto K., Ayala A.L.M., Katrich E., Trakhtenberg S.:

Characterization of antioxidant compounds in Jaffa sweeties and white grapefruits. - Food Chem. 84 (4): 503-510, 2004.

 

Kuthanová A., Gemperlová L., Zelenková S., Eder J., Macháčková I., Opatrný Z., Cvikrová M.:

Cytological changes and alterations in polyamine contents induced by cadmium in tobacco BY-2 cells. - Plant Physiol. Biochem. 42(2): 149-156, 2004.

 

Prewein C., Vágner M., Wilhelm E.:

Changes in the water status and proline and abscisic acid concentrations in developing somatic embryos of pedunculate oak (Quercus robur) during maturation and germination. - Tree Physiol. 24: 1251-1257, 2004.

 

Soukup A., Malá J., Hrubcová M., Kálal J., Votrubová O., Cvikrová M.:

Differences in anatomical structure and lignin content in roots of pedunculate oak and wild cherry-tree plantlets during acclimation. - Biol. Plant. 48 (4): 481-489, 2004.

 

Soudek P., Podracká E., Vágner M., Vaněk T., Petřík P., Tykva R.:

226Ra uptake from soils into different plant species. - J. Radiochem. Nucl. Chem. 262: 187-189, 2004.

 

Wilhelmová N., Procházková D., Macháčková I., Vágner M., Srbová M., Wilhelm J.:

The role of cytokinins and ethylene in bean cotyledon senescence. The effect of free radicals. - Biol. Plant. 48 (4): 523-529, 2004.

 

 


2003

Cvikrová M., Malá J., Hrubcová M., Eder J., Zoń J, Macháčková I.:

Effect of inhibition of biosynthesis of phenylpropanoids on sessile oak somatic embryos. - Plant Physiol. Biochem. 41(3): 251-259, 2003.

 

Cvikrová M., Binarová P., Cenklová V., Eder J., Doležel J., Macháčková I.:

Effect of 2-aminoindan-2-phosphonic acid on cell cycle progression in synchronous meristematic cells of Vicia faba roots. - Plant Sci.  164(5): 823-832, 2003.

 

Fischerová L., Vágner M., Vondráková Z.:

Expression of ABI3 homologue in embryogenic lines of Norway spruce. 7th International Congress of Plant Molecular Biology, Barcelona, June 23-28, 2003, Book of abstracts, p. 49, 2003.

 

Fischerová L., Vágner M., Vondráková Z., Eder J., Macháčková I.:

Somatic and zygotic embryogenesis of Norway spruce: Anatomical study and phytohormones in developing embryos. Embryogenesis and development regulation in plants, March 6.-7. 2003, Torino, Italy, Book of abstracts, pp. 94-95, 2003.

 

Forczek S.T., Uhlířová H., Gryndler M., Albrechtová J., Fuksová K., Vágner M., Schröder P., Matucha M.:

Trichloroacetic acid and Norway spruce.  Acta Universitatis Carolinae - Environmentalica 17, 15-27, 2003.

 

Genkov T., Vágner M., Dubová J., Malbeck J., Moore I., Brzobohatý B.:

Increased ethylene production can account for some of the phenotype alterations accompanying activation of a cytokinin biosynthesuis gene, during germination and early seedluing development in tobacco.  In: Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene III, Eds.: Vendrell M., Klee H., Pech J.C., Romojaro F., Proc. of the NATO Advanced Workshop on Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene, 23-27 April 2002, IOS Press, Amsterdam, 2003.

 

Lexa M., Rotkowska J., Mira-Rogado V., Harter K., Rutherford S., Vágner M., Genkov T., Horák J., Brzobohatý B.:

Transposon insertion in the ARR4 gene alters the response of Arabidopsis thaliana plants to cytokinin and red light. 7th International Congress of Plant Molecular Biology, Barcelona, June 23-28, 2003, Book of abstracts, p. 132, 2003.

 

Podlipná R., Nepovím A., Vágner M., Vaněk T.:

Degradation of trinitrobenzene, 4-amino-2,6-dinitrotoluene and diaminonitrotoluenes by plant cultures. In: Proceedings of the Second European Bioremediation Conference. Crete, Technical University of Crete 2003, p. 208-211, 2003.

 

Soudek P., Tykva R., Petřík P.,  Vágner M., Podrácká E., Golan-Goldhirsh A., Vaněk T.:

Radiophytoremediation of uranium decay range contaminated soil. Phytoremediation Inventory, COST Action 837 View, Vaněk T., Schwitzguébel J.-P. (eds.), p. 66, 2003.

 

Špačková J., Fischerová J., Vondráková Z., Zámečník  Z.,Vágner M.:

Cryopreservation  of  Norway spruce  embryogenic  cultures. Proc. COST 843 Meeting, Sanremo, 27.-29. November 2003, pp. 31-32, 2003.   

 

Vaněk T., Nepovím A., Podlipná R., Zeman S., Vágner M.:

Phytoremediation of selected explosives.

Water, Air, & Soil Pollution: Focus, 3: 259-267, 2003.

 

Vaněk T., Soudek P., Vágner M., Bjelková M., Griga M., Tykva R.:

Phytoremediation and land management of radionuclide contaminated soil.

Phytoremediation Inventory, COST Action 837 View, Vaněk T., Schwitzguébel J.-P. (eds.), p. 75, 2003.

 

Vondráková Z., Opatrná J., Fischerová L., Vágner M., Macháčková I.:

The role of auxins in somatic embryogenesis of Abies alba. IXth International Congress on Plant Embryology „Plant Reproduction: From Mendel to Molecular Biology“, Brno, September 1-3, 2003, Books of abstracts, p.113, 2003.

 

Výběr starších publikací:

 


  Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky   © 1999 Ústav experimentální botaniky