Homepage

Co je nového v ÚEB

 

21.1.2009

Symposium „Auxins and Cytokinins in Plant Development 2009. Zahájena registrace účastníků.

 

27.5.2008

Zájemci z ÚEB se účastnili botanické exkurze, kterou pro ně připravili kolegové z Př.F.UK, doc. B.Hrouda, CSc. a dr. Pavel Špryňar. Cesta vedla z nádraží Karlštejn po pravém břehu Berounky přes kopec Střevíc, rezervaci Koda do železniční stanice Srbsko. Obrázky z cesty si můžete prohlédnout zde. 

 

13.5.2008

Vyhlášení fotografické soutěže „ROSTLINA S PŘÍBĚHEM“. Informace najdete na stránkách ÚEB, kompletní informace jsou na oficiálních stránkách soutěže.

 

13.3.2008

Výrazně jsme vylepšili část webu určenou veřejnosti a zavedli v ní novou rubriku Rostlina s příběhem.

 

29.1.2008

Docent Jan Krekule, dlouholetý pracovník ÚEB a vynikající popularizátor rostlinné biologie, získal za svou popularizační práci prestižní ocenění - medaili Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje Akademie věd ČR. Gratulujeme a přejeme stejný elán i do budoucna! Tisková zpráva AV zde.  

 

24.9.2007

8. a 9. listopadu 2007 proběhly na ÚEB Dny otevřených dveří pro veřejnost. Podrobné informace naleznete zde

30.6.2007

Odkaz na 16. Kongres FESPB (Tampere, 2008) doplněný o navazující 8. Mezinárodní sympozium o peroxidázách (také Tampere, 2008)

29.6.2007

Roční zpráva ÚEB za rok 2006 (zveřejněno podle zákona č. 218/2000 Sb.)

31.3.2007

11. dny fyziologie rostlin aneb Konference experimentální biologie rostlin (9.-12.7.2007, Olomouc)

30.3.2007

Výzva k podávání nabídek na Systém pro mikroskopické sledování

 

19.1.2007

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚEB AV ČR, v.v.i.  

17.1.2007

VOLBY DO RADY ÚEB:  konečné výsledky (volba 17. ledna 2007, ve čtyřech kolech zvoleno všech 11 členů)

 

11.1.2007

VOLBY DO RADY ÚEB:  seznam kandidátů pro volby do rady instituce a  jejich charakteristiky, volební řád a zákon o v.v.i.

4.1.2007

VOLBY DO RADY ÚEB: konečný seznam oprávněných voličů pro volbu do Rady instituce zde

3.1.2007

výzva ASO Brno na podávání projektů ve spolupráci s Rakouskem zde

7.9.2006

Recent Advances in Plant Biotechnology, Stará Lesná, 2007, první cirkulář

13.7.2006

Výběrové řízení na mikroskop s konfokálním systémem. Zveřejněná část protokolu z 2. jednání hodnotící komise - Otevírání obálek s nabídkami uchazečů

30.6.2006

Roční zpráva ÚEB za rok 2005 (zveřejněno podle zákona č. 218/2000 Sb.)

29.6.2006

Nová telefonní čísla v areálu Lysolaje: dosavadní 220 390 xxx (linka) nahrazeno novým 225 106 xxx (linka)

8.12.2005

Národní program výzkumu II - zadávací dokumentace

8.12.2005

Vyhláška č. 473/2005 Sb. o cestovních náhradách na rok 2006

3.11.2005

Projekt Amaranthus: inspekce na poli, Amaranthus sp. Elbrus, odborné stanovení začátku sklizně

14.10.2005

znění zákona č. 341/2005 Sb. a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, změna zákona o GMO (346/2005 Sb.)

1.2.2005

Výběr z materiálů k hodnocení vědeckého záměru ÚEB za roky 1999-2003

21.12.2004

Symposium „Auxins and Cytokinins in Plant Development 2005

 

 

 

 

 
 
Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma | Vědecké útvary  

Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky | Knihovna

  © 1999-2008 Ústav experimentální botaniky  

Datum poslední úpravy: 21.1.2009