Homepage

stránky ÚEB

 

 

 

 

 

Vážení návštěvníci našich stránek,

již od jara 2008 přinášíme na webu ÚEB kromě odborných informací pro vědce také zprávy o našem výzkumu určené pro veřejnost. Budeme pokračovat i letos, protože jsme přesvědčeni, že výzkumné instituce musí srozumitelně informovat o své práci. Zároveň věříme, že mnoho lidí si příběhy z našich laboratoří s chutí přečte.

Letos vás navíc chceme přesvědčit, že věda je mimořádně kreativní činnost. Stále ještě přežívá představa vědce jako zádumčivého suchara, který ve skrytu své laboratoře provádí nudné pokusy. Stejně tuhý kořínek má předsudek, že vědci jsou konzervativní, málo otevření netradičním myšlenkám a ze všech sil lpí na zkostnatělých teoriích.

To je naprosté nedorozumění. Výzkum vyžaduje tvůrčí osobnosti. Badatelé musí klást zvídavé otázky a nápaditě řešit problémy, s nimiž se v každém projektu potýkají. A přijít na správné vysvětlení některých zprvu záhadných výsledků také vyžaduje kreativní uvažování. Totéž platí o vymýšlení způsobů, jak by se vědecké objevy daly využít v praxi.

Proto se náš ústav připojil k iniciativě Evropské komise a Evropského parlamentu, které vyhlásily rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovací. Zde na internetových stránkách vás budeme celý rok upozorňovat na zajímavé myšlenky a chytrá řešení vzešlá z laboratoří ÚEB. Najdete je v této nové sekci Nápady a inovace.

Brzy se objeví i rubrika Naše přístroje. Seznámí vás s některými přístroji, které pomáhají při výzkumu rostlin. Každý z nich vznikl díky vynalézavosti mnoha badatelů a techniků a je sám o sobě pozoruhodný. Co je však ještě důležitější: naši vědci dovedou špičkovou techniku velmi důmyslně „zapřáhnout“ do svých služeb.

Důkazem je i lednová Rostlina s příběhem. Tentokrát jsme netradičně nevybrali snímek rostliny. Místo toho vám představujeme zařízení, které dokáže izolovat různé látky z rostlin pomocí obyčejného oxidu uhličitého. Tým docenta Wimmera pak vytváří ze získaných látek takzvané supramolekuly – sloučeniny s neobyčejně zajímavými vlastnostmi, v budoucnu možná i složky šetrnějších a účinnějších léků.

Doufáme, že se vám příspěvky na webu budou líbit a snad i povzbudí vaši fantazii a touhu vymýšlet nové věci. A pokud hledáte obor, ve kterém by se uplatnila vaše tvořivost, pouvažujte o vědě!

 

 

 

 

Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma

Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky

 

© 1999-2009 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 8.1. 2009