Homepage

  Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele ÚEB AV ČR, v.v.i.

            Rada Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

 

 

Požadavky:

 

·        - splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,

·        - vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru experimentální biologie rostlin,

·        - významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,

·        - organizační schopnosti a zkušenosti,

·        - jazykové znalosti,

·        - morální bezúhonnost.

 

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a písemnou představou o funkci (do třech stran textu) zasílejte písemně nejpozději do 15. března 2007 na adresu:

 

Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i.,            

k rukám předsedy Rady pracoviště RNDr. Martina Vágnera, CSc.,      

Rozvojová 263,     

165 02   Praha 6

 

        Předpokládá se, že při osobním pohovoru vybraní uchazeči přednesou svou osobní představu o funkci, o kterou se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.

 

                                         

  Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma | Vědecké útvary  

  Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky | Knihovna

  © 1999 Ústav experimentální botaniky  

Datum poslední úpravy: 19. 1. 2007