Homepage

Přehled laboratoří


 

Izotopová laboratoř

Laboratoř biologie pylu

Laboratoř buněčné biologie

Laboratoř buněčného cyklu a cytoskeletu rostlin

Laboratoř biologicky aktivních látek

Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Laboratoř hormonálních regulací u rostlin

Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie

Laboratoř interakce rostlin a patogenů a Výzkumná stanice Střížovice

Laboratoř patofyziologie rostlin

Laboratoř přenosu signálů

Laboratoř pěstování molekul a reparace DNA

Laboratoř reprodukce rostlin

Laboratoř rostlinných biotechnologií

Laboratoř růstových regulátorů

Laboratoř stresové fyziologie

Laboratoř virologie

 

------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Izotopová laboratoř
 

Areál: 

Krč

Vedoucí: 

prom. chem. Josef Holík

Telefon: 

241 062 381

Fax: 

241 062 150

E-mail: 

holik@biomed.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř biologie pylu
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. David Honys, PhD.

Telefon: 

225 106 450

E-mail: 

honys@ueb.cas.cz 

WWW stránka laboratoře


 
 
Laboratoř buněčné biologie
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. Viktor Žárský, CSc.

Telefon: 

225 106 457, 225 106 458

E-mail: 

zarsky@ueb.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř buněčného cyklu a cytoskeletu rostlin
 

Areál: 

Olomouc – Sokolovská ul.

Vedoucí: 

Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.

Telefon: 

585 228 521, 585 228 522

Fax: 

585 228 523

E-mail: 

binarova@biomed.cas.cz

 

binarova@aix.upol.cz

WWW stránka laboratoře


 
 
Laboratoř biologicky aktivních látek
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. Milena Cvikrová

Telefon: 

225 106 409

E-mail: 

cvikrova@ueb.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř hmotnostní spektrometrie
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

Ing. Jiří Malbeck, CSc.

Telefon: 

225 106 407, 225 106 421

E-mail: 

malbeck@ueb.cas.cz

Další informace


 
Laboratoř stresové fyziologie
 

Areál: 

Karlovka

Vedoucí: 

RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc.

Telefon: 

224 310 109

E-mail: 

wilhelmova@ueb.cas.cz

www stránka laboratoře


 
 
 
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Telefon: 

225 106 429

E-mail: 

zazimalova@ueb.cas.cz 

Další informace


 
 
Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie
 

Areál: 

Olomouc – Sokolovská ul.

Vedoucí: 

Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Telefon: 

585 205 852

Fax:

585 205 853

E-mail: 

dolezel@ueb.cas.cz 

WWW stránka laboratoře


 
 
Laboratoř patofyziologie rostlin
 

Areál: 

Karlovka

Vedoucí: 

RNDr. Lenka Burketová, CSc.

Telefon: 

224 310 108

E-mail: 

burketova@ueb.cas.cz 

Další informace


 
Laboratoř přenosu signálů
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. Jan Martinec, CSc.

Telefon: 

225 106 416

E-mail: 

martinec@ueb.cas.cz 

 

 

Další informace


 
 
Laboratoř interakce rostlin a patogenů
 

Areál: 

Pernikářka

Vedoucí: 

Ing. Miloslav Juříček, CSc.

Telefon: 

220 303 847

Fax: 

233 339 412

E-mail: 

juricek@ueb.cas.cz 

Další informace


 
 
Výzkumná stanice Střížovice
 

Areál: 

Pernikářka

Adresa:

Výzkumná stanice Střížovice, 463 45 Pěnčín u Liberce

Telefon: 

485 177 430

Fax: 

485 177 430

E-mail: 

strizovice@ueb.cas.cz

 

 

Vedoucí: 

Ing. Jaroslav Tupý, DrSc.

Telefon: 

220 303 848

Fax: 

233 339 412

E-mail: 

tupy@ueb.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř pěstování molekul a reparace DNA
 

Areál: 

Karlovka

Vedoucí: 

RNDr. Karel J. Angelis, CSc.

Telefon: 

224 322 603, 224 317 189

E-mail: 

angelis@ueb.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř reprodukce rostlin
 

Areál: 

Lysolaje

Vedoucí: 

RNDr. Helena Štorchová, CSc.

Telefon: 

225 106 433, 224 317 189

E-mail: 

storchova@ueb.cas.cz

Další informace



 
Laboratoř rostlinných biotechnologií
 

Areál: 

Ruzyně

Vedoucí: 

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Telefon: 

233 022 479

E-mail: 

vanek@ueb.cas.cz

Další informace


 
 
Laboratoř růstových regulátorů
 

Areál: 

Olomouc – Společná laboratoř ÚEB a PřF PU

Vedoucí: 

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Telefon: 

585 241 064, 585 222 487,

 

585 228 521, 585 228 522

Fax: 

585 221 357

E-mail: 

miroslav.strnad@upol.cz

Další informace


 
 
Laboratoř virologie
 

Areál: 

Karlovka

Vedoucí: 

RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.

Telefon: 

224 310 108

E-mail: 

cerovska@ueb.cas.cz

Další informace


 

  Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma | Vědecké útvary   Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky | Knihovna    © 1999-2008  Ústav experimentální botaniky  

Datum poslední úpravy:  6.2. 2008