Logo ÚEB

Ústav experimentální botaniky

 

 

 

 

 

Mezinárodní symposium
Auxins and Cytokinins in Plant Development 2009

 

Rostlina s příběhem na duben:
Genoví detektivové

Ústav byl vytvořen k 1. 1. 1962 z oddělení fyziologie rostlin a oddělení fytopatologie Biologického ústavu ČSAV.
K 1. 7. 1990 byl rozdělen na dva samostatné celky: Ústav experimentální botaniky tvoří pracoviště v Praze
a Olomouci, z pracoviště v Českých Budějovicích byl vytvořen Ústav molekulární biologie rostlin.


Hlavními oblastmi vědecké činnosti ústavu jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie. Z genetické problematiky řeší ústav indukovanou mutagenezi a reparaci DNA, indukci genetické variability v tkáňových a buněčných kulturách in vitro a molekulární genetiku pylu. Z fyziologické problematiky se zabývá adaptačními a aklimačními mechanizmy fotosyntézy, hormonální a ekologickou kontrolou růstu a vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regulátorů, fyziologií rostlinných virů a patofyziologií rostlin.

 
  Aktualizování stránky ukončeno 29.4.2009 v souvislosti s přechodem na nové webové stránky:  www.ueb.cas.cz
  

 

 

Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma

Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Knihovna

|Nabídka zaměstnání | |Nabídka diplomových prací | |Formuláře

Zajímavé linky

 

Intranet ÚEB | English version

 

 Akademie věd - České republiky

RADA ÚEB

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 pix.

Hlavní použité písmo: Verdana

 

© 1999-2009 Ústav experimentální botaniky