Homepage

Zajímavé linky

 


  Zvolte Národní ohroženou rostlinu
Přírodovědná společnost provozující internetový server BOTANY.cz, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a mezinárodní sdružení Planta Europa pořádají volbu Národní ohrožené rostliny ČR. Akce je součástí celoevropského projektu, který má upozornit veřejnost na potřebu ochrany rostlin. Na této stránce se můžete seznámit s nominovanými druhy a hlasovat pro svou oblíbenou květinu.

  11. dny fyziologie rostlin aneb Konference experimentální biologie rostlin
9.-12. července 2007, Olomouc

  Konfokální mikroskop Zeiss LSM 5 Duo
Rezervace konfokálního mikroskopu


  Journal Club
..."říkáte si někdy, že by bylo dobré sejít se s kolegy z ÚEB, z nichž některé vídáte jen sporadicky, sdělit si navzájem novinky z výzkumu ve Vašich úzce specializovaných oborech a rozšířit si svůj přehled? ...Myslíme, že za pokus to stojí...."

  ACPD
International Symposium AUXINS AND CYTOKININS IN PLANT DEVELOPMENT

  Arabidopsis Gene Family Profiler

  COST 926

 

Výzkumná centra, na nichž se podílí ÚEB

 

  REMOROST (Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů)
Projekt studuje regulaci vývoje (morfogeneze) rostlinných buněk, hlavně na úrovni rostlinných hormonů a příslušných regulačních bílkovin. Ve výzkumném centru REMOROST je sdruženo celkem šest organizací, koordinátorem je ÚEB. Bližší informace zde.

 


 

Home | Úvod | Co je nového | Kontaktní informace | Organizační schéma

Vědecké útvary | Přehled laboratoří | Vydávané publikace | Zajímavé linky

 

© 1999 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 21.1. 2009