Rostlina s příběhem na červen

 

 

Požírači kovů

Rostliny přijímají svými kořeny nezbytné minerální živiny. Se živinami se však do jejich těla mohou dostat i jedovaté těžké kovy, kterými člověk znečistil životní prostředí. Osudy těžkých kovů v rostlině můžeme sledovat pomocí autoradiografie.

Autoradiografie využívá radioaktivní izotopy. Ty mají stejné chemické vlastnosti jako „normální“, neradioaktivní izotopy příslušného prvku, proto se v rostlině i stejně pohybují. Prozradí je však radioaktivní záření, které lze snadno detekovat. Stačí přiložit rostlinu na rentgenový film nebo ji vložit do speciálního zobrazovacího zařízení.

Na obrázku je vlevo slunečnice, která rostla v živném roztoku s kademnatou solí. Do ní bylo přidáno malé množství radioaktivního kadmia. Vpravo je počítačově zpracovaná autoradiografie téže rostliny. Místa s nejvyšší radioaktivitou (a tedy koncentrací kadmia) jsou zbarvena černě a sytě modře.

Již dlouho je známo, že některé rostliny hromadí těžké kovy. Toho se nyní vědci snaží využít pro čištění kontaminované vody a půdy. Tématu se věnuje i naše Laboratoř rostlinných biotechnologií. Ideální by bylo, kdyby rostliny transportovaly co nejvíce kovů z kořenů do nadzemních částí. Listy a stonky by pak bylo možné sklidit a uložit na řízenou skládku či spálit v upravených spalovnách. Nejvhodnější druhy „kovožroutů“ nám pomáhá nalézt právě autoradiografie.

 

 

Hlavní použité písmo: Verdana

© 2008 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 30.5. 2008