Rostlina s příběhem na květen

 

 

Příběh stvoření

Vznikají nové druhy organizmů jen v přírodě, nebo je dovedou „vyrobit“ i lidé? Odpověď nabízí Šlechtitelská stanice Hladké Životice. Před čtyřiceti lety zde ing. Antonín Fojtík vytvořil Festulolium – křížence kostřavy (Festuca) a jílku (Lolium). Obě trávy se často pěstují pro píci nebo v trávnících. Jílky mají vysoký výnos a rychle rostou. Kostřavy jsou zase odolné vůči chladu a suchu. Kříženci (hybridi) mají výhodné vlastnosti obou rodů, proto si je pěstitelé oblíbili.

Festulolium je zajímavé i pro biology. V Laboratoři molekulární cytogenetiky a cytometrie zkoumáme genetickou informaci (DNA) různých typů těchto travních hybridů. Speciálními technikami dokážeme určit, od kterého rodičovského druhu pocházejí úseky jednotlivých chromozómů. Jak jsme zjistili, některé typy jsou téměř dokonalí kříženci v poměru 1:1. Jiné naopak obsahují pouze malou část DNA jednoho rodiče.

Na obrázku je vlevo květenství, vpravo chromozómy jedné rostliny odrůdy Perun (hybrid jílku mnohokvětého a kostřavy luční). Žlutozeleně je obarvena DNA z kostřavy, červeně z jílku.

Během evoluce vzniklo křížením mnoho druhů rostlin. V přírodě se kříží i kostřavy s jílky, potomci však zůstávají neplodní. Až člověk tak vytvořil nový druh Festulolium, který se dokáže rozmnožovat semeny.

 

 

Hlavní použité písmo: Verdana

© 2008 Ústav experimentální botaniky

 Datum poslední úpravy: 30.4. 2008