Rostlina s příběhem na leden

 

Léčivky pod tlakem

Léčivé rostliny máme spojeny s tradiční lidovou medicínou. Některých si ovšem cení i moderní věda. To je případ parchy saflorové (Leuzea carthamoides).

Parcha neboli maralí kořen pochází z jižní Sibiře. Obsahuje řadu léčivých látek a také fytosteroly a fytosteroidy. K nim patří i 20-hydroxyekdyson, který napodobuje účinky hmyzího hormonu. Parchu chrání proti hmyzím škůdcům, protože jeho požití u nich způsobuje poruchy vývoje. Na člověka působí podobně jako steroidní hormony, proto byl používán jako anabolikum.

Isotopová laboratoř ÚEB AV ČR je nyní s ÚCHP AV ČR, VŠCHT a firmou Chemispol zapojena do projektu SUPRAFYT. Cílem je vypracovat postupy pro získávání rostlinných sterolů z maralího kořene i dalších druhů a využít tyto látky k vývoji tzv. supramolekul.

Látky izolujeme z rostlin v zařízení na snímku, a to pomocí superkritického oxidu uhličitého. Oxid uhličitý je za normálních podmínek plyn. Při tlaku nad 7,4 MPa (tlak 74x větší než atmosférický) a teplotě nad 31,3 °C se ale stává tzv. superkritickou tekutinou s vlastnostmi mezi plynem a kapalinou, které z ní dělají jedinečné rozpouštědlo.

Při přípravě supramolekul chemicky spojujeme molekuly např. do řetízků či cyklických struktur. Některé supramolekuly mají velmi zajímavé fyzikálně-chemické vlastnosti. My se je snažíme využít především jako „dopravní prostředky“, jež by mohly cíleně dopravovat léčiva přímo do těch tkání, kde je jich zapotřebí. Účinky našich sloučenin nejdříve zkoumáme na hmyzu, u nejslibnějších pak testujeme protinádorovou aktivitu.

Foto: Martina Wimmerová

 

 Hlavní použité písmo: Verdana

© 2008 Ústav experimentální botaniky

Datum poslední úpravy: 8.1. 2009