Rostlina s příběhem na prosinec

 

Hormony z mechu

Nejen lidé a zvířata, ale i rostliny mají hormony – látky regulující jejich fyziologické a vývojové pochody. V jednom z našich projektů zkoumáme hormony u rostliny, kterou vidíte na snímku. Jde o drobný mech Physcomitrella patens (čepenka odstálá). Čím je pro vědce zajímavý?

Čepenka je vynikající pokusný organizmus. Lze u ní cíleně pozměňovat nebo „vypínat“ konkrétní geny, a tak poznávat jejich funkce. Díky jednoduché stavbě těla je také vhodná pro studium růstu a vývoje. Její výzkum navíc pomáhá pochopit evoluci rostlin, které se po výstupu na souš rozdělily na mechorosty a rostliny cévnaté.

Důležitými hormony cévnatých rostlin jsou cytokininy. Tyto látky mimo jiné stimulují buněčné dělení, podporují rašení pupenů nebo zpomalují stárnutí listů. Jaké role však mají u mechorostů, konkrétně u čepenky? Odpověď společně hledají týmy na univerzitě v Hamburku a v ÚEB (Laboratoř hormonálních regulací u rostlin v Praze a Laboratoř růstových regulátorů v Olomouci).

Dosavadní výsledky jsou velmi zajímavé. U čepenky jsme našli široké spektrum dvaceti cytokininů. Zjistili jsme, že některé výrazně ovlivňují vývoj tohoto mechu. Jsou důležité pro růst prvoklíčku a vznik rozmnožovacích orgánů. Podporují rovněž tvorbu pupenů, z nichž na prvoklíčku vyrůstají nové mechové rostlinky, a oddalují stárnutí rostlinek.

Foto: P. Schulz and K. von Schwartzenberg, Universität Hamburg

 

  

 

 Hlavní použité písmo: Verdana

© 2008 Ústav experimentální botaniky

Datum poslední úpravy: 30.12. 2008